Een crisis = nooit een standaardoplossing

"Centrale banken hebben geen internationale standaardoplossing voor de financiële crisis voorhanden. Dat stelde Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank (ECB).

Ditzelfde geldt voor een financiële crisis binnen een MKB onderneming. Weliswaar is de complexiteit van de problematiek binnen een MKB onderneming van aanzienlijk kleinere orde, deze is echter nog wel te complex om met standaardoplossingen te werken.

Waarom werken standaardoplossingen bij MKB ondernemingen niet? Simpelweg omdat standaardoplossingen de problematiek niet wegnemen waardoor de continuïteit van de onderneming onder druk blijft staan.

Elke onderneming draait op een businessmodel op basis van de eigen kernwaarden. Deze kernwaarden worden in het geval van een continuïteitsprobleem onvoldoende benut. Bestaande kernwaarden zijn gestoeld op een complex van factoren, ergo ze zijn uniek. Alleen al om die reden kan niet worden gesproken over een standaardoplossing.

Voorts verandert de omgeving continu. Een oplossing die in 2008 afdoende had geweest om de problematiek binnen de onderneming weg te nemen, is in 2010 wellicht achterhaald omdat één of meerdere omgevingsfactoren gewijzigd zijn. De financiële crisis en de daaruit voortvloeiende gewijzigde opstelling van banken ten aanzien van kredietverstrekking is daar een goed voorbeeld van.

Tot slot heeft elke onderneming een unieke klantenkring. Een belangrijke steunpilaar voor het bereiken van een oplossing is behoud of vergroting van de omzet. Klantwaarden en -loyaliteit verschillen echter per onderneming. Het is dus zaak te zoeken naar een oplossing die door uw klanten als aanvaardbaar wordt beschouwd. Een standaardoplossing zal niet in voldoende mate rekening houden met uw klantenkring.

Overigens wordt binnen Stam & Stevens Consultancy nooit gesproken over oplossingen, maar over oplossingsrichtingen. In geval van crisis is medewerking van derde partijen onontbeerlijk. Derhalve is de uitkomst vooraf altijd onzeker. Niet eerder dan dat alle partijen de benodigde medewerking hebben verleend en de oplossingsrichting ook daadwerkelijk is geïmplementeerd en uitgevoerd, kan worden gesproken over een oplossing. Achteraf blijkt pas of een oplossingsrichting ook daadwerkelijk de oplossing is gebleken.  

Hoe zeer inzicht in een eventuele oplossing voorafgaand aan de inschakeling van een expert ook gewenst is, indien u daadwerkelijk een oplossing zoekt voor de problemen binnen uw onderneming is het raadzaam om de expert inzage te geven in uw organisatie en samen met hem de mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken.