Valse facturen Kamer van Koophandel in omloop

Valse facturen Kvk in omloop

Duizenden ondernemers dreigen het slachtoffer te worden van een organisatie die zich door middel van nagebootst huisstijlgebruik voordoet als de Kamer van Koophandel.

Er zijn facturen in omloop, die bijna identiek zijn aan de factuur die ondernemers jaarlijks in januari van de Kamer van Koophandel ontvangen in verband met de jaarlijkse bijdrage. De facturen die nu in omloop zijn, zijn echter niet afkomstig van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen een voorbeeld van de valse factuur bekijken op www.kvk.nl/Nieuws/valsefacturenkvkinomloop.asp


Factuur niet van de Kamer van Koophandel
De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van Koophandel betalen. Zo staat op de valse factuur dat de bijdrage is voor vermelding op "KvKHandelsregister.nl". Ook de website is een nauwgezette kopie van die van de Kamer van Koophandel.


Wie betaalt, zit in principe vast aan het aanbod
Onderaan de factuur staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat, maar om een aanbod. Wie betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan het aanbod.


De Kamer van Koophandel roept ondernemers en organisaties op niet op het aanbod van Kantoor voor Klanten in te gaan.
Heeft u een valse factuur ontvangen en deze reeds betaald dan adviseren wij u hiervan melding te maken bij het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF), u kunt deze misleiding melden via de website van SAF www.fraudemeldpunt.nl, loket meldingen.
Sinds 9 december circa 12.00 uur is de bankrekening van het betreffende bedrijf geblokkeerd en kan er geen geld meer op deze rekening worden gestort. Voor meer informatie over eventueel gedane betaling voor of na blokkering van dit rekeningnummer, verzoeken wij u contact op te nemen met uw bank.
Wanneer komt de echte factuur voor de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel?
De facturen voor de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel worden niet eerder dan januari 2009 verzonden. Iedereen die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel krijgt dan een factuur van de KvK voor de jaarlijkse bijdrage. De KvK gebruikt deze wettelijke bijdrage om haar taken uit te voeren: het registreren van bedrijfsgegevens in het handelregister, voorlichting geven aan (startende) bedrijven en het stimuleren van de regionale economie.